Tiflološki muzej / izložbe
« <Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8> »

Svijet Zvukova
05.07.2016 - 31.08.2016
Željka Sušić
Tiflološki muzej

Lupinizam ili socijalna osvještenost
29.01.2016 - 22.04.2016
Stephan Lupino
Tiflološki muzej

120 godina Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece
17.12.2015 - 22.01.2016
Nevenka Ćosić i Morana Vouk
Tiflološki muzej

Izložbena radionica DAJ PET!
29.05.2015 - 01.09.2015
Željka Sušić
Tiflološki muzej

Vlado Martek
05.03.2015 - 26.03.2015
Željko Kipke, Nina Sivec
Tiflološki muzej

120 godina Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece

120 godina Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece

Autorice izložbe: Nevenka Ćosić, Morana Vouk
Likovno oblikovanje izložbe: Mirena Ćale

Modernizacijske promjene u hrvatskome društvu 19. stoljeća, naročito u kulturnom i prosvjetnom životu, aktualizirale su i pitanje obrazovanja slijepih osoba. Od razdoblja ilirskog pokreta prosvjećivanje i izobrazba širih slojeva postaju bitnom sastavnicom u procesu nacionalne integracije u sklopu koje se kulturne i obrazovne stečevine razvijenih zemalja nastojalo prenijeti i na naše tlo.

Dok se pojedine slijepe osobe u Europi počinju obrazovati  već u 18. stoljeću, a ustanove za njihovu naobrazbu i zbrinjavanje otvaraju se u više zemalja već početkom 19. stoljeća, u Hrvatskoj se još uvijek ne uočava pomak na planu obrazovanja i osnivanja zavoda za slijepe. Tek potkraj stoljeća, pojavom Vinka Beka i velikim zalaganjem Izidora Kršnjavog, Vladinog predstojnika za bogoštovlje i nastavu, i u Zagrebu je 1. rujna 1895. otvoren Zemaljski zavod za odgoj slijepe djece. Bila je to prva ustanova za odgoj i obrazovanje slijepe djece u Hrvatskoj.

U fundusu Tiflološkog muzeja čuvaju se brojni predmeti, fotografije i arhivski materijali, dokumenti vremena koji svjedoče o osnutku i povijesnom razvoju te ustanove.

Od samoga početka Zavod su pratili organizacijski i financijski problemi, a društvene i političke okolnosti rijetko su bile sklone njegovoj misiji. Ustanova je tijekom svojega dugog vijeka mijenjala brojne lokacije i nazive. O tom povijesnom putu zorno svjedoče odabrani predmeti iz Tiflološkog muzeja, kao i oni posuđeni iz Hrvatskog školskog muzeja, koji su na izložbi prezentirani kronološkim slijedom kroz više tematskih cjelina.

Ovom izložbom obilježavamo sto dvadesetu obljetnicu osnutka Zemaljskog zavoda za odgoj slijepe djece u Zagrebu kroz samo jedan manji segment njegova djelovanja.
Brojni naraštaji slijepe djece prošli su kroz ovaj Zavod da bi stekli temeljno obrazovanje i pripremili se za samostalni život u društvu koje ih prihvaća bez predrasuda.
 

Nevenka Ćosić

Morana Vouk

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku

klikni za veću sliku