Tiflološki muzej / događanja
odaberite godinu
« <Stranica:40 41 42> »

„I JA ŽELIM ČITATI“ - NACIONALNA KAMPANJA ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA ČITANJA, jesen, 2016. - jesen, 2017.

 

Tiflološki muzej je jedan od partnera u kampanji „I JA ŽELIM ČITATI“ - NACIONALNA KAMPANJA ZA OSOBE S TEŠKOĆAMA ČITANJA (jesen, 2016. - jesen, 2017.)

Ciljevi Kampanje

• Informirati i educirati ljude o teškoćama čitanja i disleksiji.
• Senzibilizirati širu javnost o problemima i potrebama osoba s teškoćama čitanja i disleksijom te potrebama osoba koje ne mogu čitati standardni tisak i tako pridonijeti poboljšanju kvalitete života ove skupine ljudi.
• Izmjena Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, čl. 86) koji bi omogućio ovim osobama lakši pristup knjigama posebno uređenima za njih.
• Poboljšanje međuinstitucionalne suradnje stručnjaka koji se bave osobama s teškoćama čitanja i disleksijom te osobama koje ne mogu čitati standardni tisak.

Ciljane skupine Kampanje

1. djeca
2. adolescenti
3. odrasli s teškoćama čitanja
4. roditelji
5. obitelji
6. logopedi
7. knjižničari
8. odgojitelji, učitelji i stručni suradnici u predškolskim
ustanovama, osnovnom i srednjem školstvu
9. nastavno osoblje u visokoškolskim ustanovama
10. zdravstveni djelatnici
11. socijalni radnici
12. volonteri
13. nakladnici
14. poslodavci
15. sve osobe koje su na bilo koji način zainteresirane za problematiku koja je obuhvaćena Kampanjom

Voditelj Kampanje je Hrvatsko knjižničarsko društvo - Komisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama.

Ostali partneri: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu (Odsjek za logopediju), Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Splitu, Filozofski fakultet u Zagrebu (Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti), Učiteljski fakultet u Zagrebu, Kineziološki fakultet u Zagrebu, Poliklinika SUVAG, Hrvatska knjižnica za slijepe, Tiflološki muzej, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za djecu, Grad Zagreb - Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za disleksiju, Hrvatsko čitateljsko društvo, Hrvatska udruga školskih knjižničara, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Zaklada „Čujem, vidim, vjerujem“, Udruga za osobe s disleksijom Dyxy, predstavnici raznih udruga osoba s invaliditetom, Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske, Udruga edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba, Z1 Televizija, Matica hrvatska, Ibis grafika, Volonterski centar Zagreb, volonterski centri u Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Karlovcu, Dubrovniku, Sisku, Čakovcu, Slavonskom Brodu.