Tiflološki muzej / događanja
odaberite godinu
« <Stranica:168 169 170> »

Seminar: "Muzeji za sve"
2. listopada 2009.

 

Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge istočne Hrvatske organizira u petak, 2. listopada 2009.g. jednodnevni seminar pod nazivom "Muzeji za sve" u suradnji s Tiflološkim muzejom.

Seminar je sastavni dio istoimenog projekta Muzejske udruge istočne Hrvatske, kojim se planira obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom, a sastojao bi se od individualnog angažmana pojedinih ustanova – članica Udruge - u osmišljavanju aktivnosti koje bi bile vezane uz zadanu temu – osobe s invaliditetom.

Seminar je namijenjen stručnim djelatnicima muzeja istočne Hrvatske koji bi se upoznali sa zakonskim regulativama i educirali u radu s osobama s invaliditetom. Seminar bi trebao utjecati na širenja svijesti među muzejskim strukturama o potrebama prilagođavanja pristupa u muzeje kao i muzejskog sadržaja osobama s invaliditetom.

Seminar će obuhvatiti nekoliko tema, od zakonske regulative u RH koja se odnosi na osobe s invaliditetom, specifičnosti osoba/posjetitelja oštećena vida, sluha te osoba koje se otežano kreću, odnosno osoba u invalidskim kolicima. U radionicama će se učesnici seminara upoznati s komunikacijom s osobama s invaliditetom, a osječka tvrtka Otos sudjelovat će u posudbi ortopedskih pomagala.

 

 Slika 1. Predavanja su bila popraćena Power point prezentacijama

 

 Slika 2. Sudionici seminara Muzeji za sve

 

 Slika 3. Radionica Komunikacija s posjetiteljima oštećena sluha

 

 Slika 4. Radionica Prostorne potrebe osoba u invalidskim kolicima

 

Slika 5. Radionica Prostorne potrebe osoba u invalidskim kolicima